> تعرفه ها

|ارسال آگهی|ثبت آگهی|درج آگهی|ارسال آگهی رایگان|ثبت آگهی رایگان|درج آگهی رایگان

|نیاز مندی های رایگان|نیاز مندی|آگهی

دانلود جار میزنم برای اندروید
بعدا
عنوان مبلغ توضیحات
فوری و نردبان 5,000 تومان آگهی فوری شده و همزمان نردبان نیز اعمال می‌شود.
فوری 5,000 تومان آگهی شما به مدت ۳ روز با برچسب فوری نشان داده می‌شود. این امکان علاوه بر ایجاد تمایز ظاهری و جلب توجه بیشتر برای آگهی شما، شرایط نمایش در دسته بندی فوری را فراهم می‌سازد.
نردبان 2,000 تومان آگهی شما تا زمان دریافت آگهی تازه‌تر در همان دسته‌بندی و شهر، به عنوان اولین آگهی نمایش داده می‌شود.
ارسال در موضوع سرایداری و نظافت 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع خدمات فروشگاه و رستوران 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع درمانی و زیبایی و بهداشتی 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع حمل و نقل 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع آموزشی 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع مالی و حسابداری و حقوقی 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع رایانه و فناوری اطلاعات 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع معماری و ساختمانی 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع اداری و مدیریت 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع هنری و رسانه 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع صنعتی و فنی و مهندسی 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع بازاریابی و فروش 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
ارسال در موضوع استخدام و کاریابی 10,000 تومان ارسال آگهی در این موضوع رایگان نیست.
لینک وب سایت 10,000 تومان شما می‌توانید لینک وب‌سایت کسب و کار خود را در قسمت ویرایش وارد کنید تا به صورت کلیک شدنی در کنار اطلاعات آگهی منتشر گردد.